EUROPILIER

Obchodné podmienky

Spoločnosť EUROPILIER s.r.o. vydáva „Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EUROPILIER s.r.o. pre sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností“ za účelom úpravy štandardných postupov pri vykonávaní realitnej činnosti. S cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti klienta s jej službami je preto predmetom obchodných podmienok nie len podrobná úprava práv a povinností realitnej spoločnosti a klienta, ale aj spôsob a štandardy vykonávania realitnej činnosti a spôsob spolupráce s klientom.

Sprostredkovateľskú činnosť vykonávame len v rámci poverenia klienta a za vopred stanovených a dohodnutých podmienok, s ochotou flexibilne pristúpiť k zmenám v závislosti od požiadaviek klienta aj v priebehu spolupráce. Všeobecné obchodné podmienky sú preto od začiatku súčasťou všetkých zmluvných vzťahov s tým, že rovnako ako pri uzatváraní zmluvy o sprostredkovaní, aj v prípade obchodných podmienok sme pripravení s klientom osobne a podrobne prejsť a vysvetliť znenia jednotlivých ich ustanovení a v prípadoch pre nás akceptovateľných upraviť navrhovaný spôsob spolupráce v zmysle požiadaviek klienta.

Platné znenie Všeobecných obchodných podmienok:

VOP-01102015, platné od 01.10.2015

Archív Všeobecných obchodných podmienok:

Europilier pdf VOP-22082012, platné od 22.08.2012
Europilier pdf VOP-17112012, platné od 17.11.2012
VOP-01102015, platné od 01.10.2015