EUROPILIER

Vzory zmlúv a dokumentov

Dokumenty, ktoré sa nachádzajú v tejto časti internetovej stránky sú obchodným majetkom spoločnosti EUROPILIER s.r.o. a nesmú byť šírené bez jej súhlasu.

Účelom dokumentov je zaviesť jednotné štandardy pri výkone našich činností s cieľom zvyšovania kvality nami poskytovaných služieb.

Vzory zmlúv, dokumentov, formulárov, tlačív a iných interných dokumentov spoločnosti EUROPILIER sú prístupné zástupcom našej realitnej spoločnosti.

Jednotlivé dokumenty sprístupňujeme na želanie aj našim klientom s upozornením, že sa jedná o vzory zmlúv, ktorých znenie nemusí úplne odpovedať podmienkam nimi riešenej situácie.

Prípravu a realizáciu zmlúv, ktoré zohľadnia špecifiká klienta a špecifiká konkrétneho obchodného prípadu, odporúčame a pre klientov zabezpečujeme prostredníctvom služieb advokátskej kancelárie s možnosťou právneho poradenstva a osobnej konzultácie s advokátom kancelárie.

Zmluva o sprostredkovaní - vzory

Zmluva o sprostredkovaní – kúpa
Zmluva o sprostredkovaní – predaj, jeden vlastník
Zmluva o sprostredkovaní – predaj, viac vlastníkov
Zmluva o sprostredkovaní – predaj, manželia
Dohoda o sprostredkovaní predaja
Zmluva o spolupráci

Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti – vzory

Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti
Zmluva o sprostredkovaní – ex post
Dohoda o prevzatí zálohy

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – vzory

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – klient predáva
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – klient kupuje
Zmluva o budúcej zmluve – hypoúver
Zmluva o budúcej zmluve – hotovosť
Zmluva o budúcej zmluve – manžel predáva manželke

Kúpna zmluva – vzory

Kúpna zmluva – byt, hotovosť, jeden vlastník
Kúpna zmluva – byt, hotovosť, manželia
Kúpna zmluva – byt, účet, viac vlastníkov
Kúpna zmluva – byt, úver
Kúpna zmluva – byt, notársky depozit
Kúpna zmluva – byt, banková úschova
Kúpna zmluva – výrobny areál
Kúpna zmluva – dom
Kúpna zmluva - pozemok

Zmluva záložné právo – vzory

Zmluva o zriadení záložného práva
Zmluva o zriadení vecného bremena
Dohoda o zrušení vecného bremena

Návrh na vklad

Návrh na vklad – byt, štandardný
Návrh na vklad – byt, zrýchlený, manželia
Návrh na vklad - darovanie
Návrh na vklad - záložné právo
Návrh na vklad - zrušenie vecného bremena

Preberacie protokoly

Protokol - odovzdanie nehnuteľnosti
Protokol – prevzatie nehnuteľnosti

Formuláre obhliadok

Záznam z obhliadky nehnuteľnosti maklérom
Dotazník byt
Dotazník dom
Dotazník pozemok
Informačný list nehnuteľnosti
Ponukový list nehnuteľnosti - inzercia
Krycí list obchodného prípadu
Protokol o obhliadke nehnuteľnosti záujemcami

Splnomocnenie – vzory

Splnomocnenie na – výber LV s plombou
Splnomocnenie na – predaj a záložné právo
Splnomocnenie na – zastupovanie, predaj
Splnomocnenie na – zastupovanie, kúpa

Potvrdenie – vzory

Potvrdenie o prevzatí kľúčov – byt
Potvrdenie o prevzatí kľúčov - dom

Faktúra – vzory

Faktúra – zo zálohy
Faktúra – z kúpnej ceny

Program vlastnej činnosti AML

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, vypracovaný v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu