EUROPILIER

Základné údaje

Obchodné meno: EUROPILIER s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mikulášov 56, Lakšárska Nová Ves, PSČ 908 76
Spoločník: Ing. Dušan Dobrovodský, Hagarova 2542/1, Bratislava, 831 52
Konateľ spoločnosti: Ing. Dušan Dobrovodský, Gallayova 17, Bratislava, 841 02
IČO: 36 774 537
DIČ: 202 237 8028
IČ DPH: platca DPH do 30.09.2015 (SK2022378028)
Číslo účtu: č. ú. 631420597/0900, peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontakt konateľ: 0904 415 125 (+421 904 415 125)
E-mail: europilier@gmail.com
Internetová adresa: www.europilier.sk
Zápis v OR OS TT:

Výpis z Obchodného registra